Norská výbava

Vzhledem k tomu, že se obchodní spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v minulých letech značně rozrostla, navýšil se tím i počet nákladních vozidel, která do Norska jezdí. Jelikož se většina přeprav uskutečňuje po silnici, považují norské úřady za nezbytné informovat dopravce o odlišných dopravních i klimatických podmínkách, které, především během zimního období, v Norsku panují. 

V platnosti jsou předpisy pro pneumatiky a pro sněhové řetězy, jejichž nedodržování norská police trestá vysokými pokutami. Pro ty, co neradi čtou zákony a předpisy, vydalo Ředitelství norské správy silnic příručku s názvem Donna Diesel, která formou komiksu informuje řidič o většině úskalí, na něž mohou při cestách do Norska narazit. Příručka je vydána v několika evropských jazycích a je volně k dispozici například na trajektech, na dálničních odpočívadlech nebo ke stažení na internetové stránce projektu.

Řidiči TTV jsou připraveni

Jako specialista na Skandinávii má TTV transport k přepravě do Norska vyčleněno 10 vozidel, která jsou speciálně upravená a vybavená dle platných nařízení Norského království a naši vybraní řidiči každý rok prochází speciálním školením.

Školení je zaměřeno především na praktickou zkoušku nasazování různých druhů sněhových řetězů na našem trenažéru. Na odbornou připravenost řidičů je v TTV kladen velký důraz, protože nasadit správně velmi těžké sněhové řetězy za tmy a v oblasti, kde panují teploty hluboce pod bodem mrazu, je velmi náročné.

Hlavním pravidlem bezpečné jízdy v Norsku je dostatečné zabezpečení vozidla proti sklouznutí z vozovky - nutnost nasazovat řetězy před kopcem, jinak by se mohlo stát, že rozehřátá kola rozpustí sníh a vozidlo začne sjíždět, což je častým důsledkem dopravních nehod. Řetězy se nasazují na pneumatiky, které musí mít dle předpisu hloubku vzorku minimálně 5 milimetrů. Pneumatiky vyrobené speciálně pro zimní norské období jsou označeny M+S a sněhovou vločkou a musí být umístěny na všech nápravách soupravy.

Povinná výbava vozů

Během zimního období (od 1. října do 1. května) musí být každá naše norská souprava nad 3,5 t vybavena alespoň 7 sněhovými řetězy: 
• 2x speciální záběrové řetězy s hroty, které se nasazují na hnací nápravu tahače
• 2x náhradní záběrové řetězy s hroty
• 1x sněhový řetěz pro kamiony, který se nasazuje na přední levou nebo pravou nápravu tahače
• 2x sněhové řetězy pro kamiony, které se nasazují na návěs do kříže – např. přední pravé kolo a levé zadní kolo

Norská výbava se nevztahuje pouze na pneumatiky a řetězy, ale i na vnitřní výbavu vozidla. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám je v Norsku mnohem vyšší pravděpodobnost, že řidič zůstane delší dobu zaseknutý např. v koloně nebo na odstavném parkovišti. Z tohoto důvodu musí být ve vozidle neustále dostatečná zásoba pohonných hmot a provozních kapalin, které jsou speciálně určené pro klesající teploty až k hodnotě – 50 C°. Do těchto drsných podmínek jsou naši řidiči vybaveni speciálně zatepleným oblečením s reflexními prvky. 

Naše společnost realizuje přepravy i za Severní polární kruh, kam řidiči jedou i několik dnů. Na tyto dlouhé trasy do Norska musí být vozidla v perfektním technickém stavu a řidiči jsou vybírání podle dlouholetých zkušeností a s uměním vypořádat se s nepředvídatelnými situacemi.